Amarant begeleidt mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of autisme die zelfstandig wonen en werken in Brabant. Dit doen wij met zelfstandig werkende teams van professionals, al vele jaren. We bieden begeleiding op maat aan kinderen, gezinnen en (jong)volwassenen, bij hen thuis, in de wijk.


ACHTER DE VOORDEUR
Onze wijkteams komen achter de voordeur en nemen verantwoordelijkheid voor het hele begeleidingstraject van hun cliënten, van intake tot aan het moment dat begeleidingsdoelen bereikt zijn.

SAMEN
Doelen verschillen per cliënt, maar zijn altijd gericht op (maximaal mogelijke) zelfstandigheid en participatie in de samenleving en beheersbaar houden van problemen. Amarant Wijkzorg zoekt de samenwerking met het sociale netwerk van de cliënt, eventuele vrijwilligers en professionals.

DEZE WEBSITE GEEFT INZICHT IN ONZE VISIE EN HUIDIGE AANPAK. TEGELIJKERTIJD IS DEZE WEBSITE EEN HANDREIKING OM MET GEMEENTEN EN ANDERE AANBIEDERS IN GESPREK TE GAAN. SAMEN KUNNEN WE HET WMO-TIJDPERK VERDER VORMGEVEN.